بانک جهانی
سیاست و نهادها
بانک جهانی
سیاست و نهادها
۱۳۹۴/۰۲/۲۰    ۲۳:۵۳
تعرفه ها
بانک جهانی
تعرفه ها
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۶
مصارف در تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۵
انتشار آلاینده ها
بانک جهانی
انتشار آلاینده ها
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۳
درآمد و پس انداز تعدیل شده
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۳
درآمد ناخالص ملی بر اساس روش اطلس
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۲
نرخ های رشد
بانک جهانی
نرخ های رشد
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۱
کمک های رسمی توسعه ای
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۵۰
برابری قدرت خرید
بانک جهانی
برابری قدرت خرید
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۹
سهم متغیرهای مختلف از تولید ناخالص داخلی و سایر موارد
بانک جهانی
سهم متغیرهای مختلف از تولید ناخالص داخلی و سایر موارد
یک متغیر جریان بوده و عبارت است از ارزش ریالی سالانه تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت‌های جاری (بازار) در اقتصاد ملی.
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۷
استهلاک
بانک جهانی
استهلاک
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۵
دیون معوقه و استمهال شده
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۴
تعهدات
بانک جهانی
تعهدات
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۳
ترکیب ارزها
بانک جهانی
ترکیب ارزها
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۲
معوقات
بانک جهانی
معوقات
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۳:۴۱
صفحه  از ۶