صندوق بین المللی پول
تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی
صندوق بین المللی پول
تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی
۱۳۹۳/۰۸/۱۲    ۲۰:۲۳
تعداد شعب بانک های تجاری
صندوق بین المللی پول
تعداد شعب بانک های تجاری
۱۳۹۳/۰۸/۱۲    ۲۰:۲۲
ارزش صادرات و واردات کالاها
صندوق بین المللی پول
ارزش صادرات و واردات کالاها
۱۳۹۳/۰۸/۱۱    ۱۲:۰۱
تراز حساب جاری
صندوق بین المللی پول
تراز حساب جاری
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۳:۳۴
بدهی های دولت
صندوق بین المللی پول
بدهی های دولت
مقدار بدهی دولت از سال 1996 تا 2019 و مقادیر سال های 2014 تا 2019 در سال 2013 توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است.
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۳:۲۸
وام ها و استقراض دولت
صندوق بین المللی پول
وام ها و استقراض دولت
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۳:۱۸
درآمد و مخارج دولت
صندوق بین المللی پول
درآمد و مخارج دولت
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۲:۳۰
جمعیت
صندوق بین المللی پول
جمعیت
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۲:۱۹
نرخ بیکاری
صندوق بین المللی پول
نرخ بیکاری
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۲:۱۳
تغییرات ارزش صادرات و واردات کالاها و خدمات
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۱:۵۸
تورم
صندوق بین المللی پول
تورم
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۱:۴۲
سرمایه گذاری و پس انداز
صندوق بین المللی پول
سرمایه گذاری و پس انداز
۱۳۹۳/۰۸/۰۷    ۱۰:۵۰
تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید یا PPP
۱۳۹۳/۰۸/۰۵    ۲۳:۲۳
تولید ناخالص داخلی سرانه
صندوق بین المللی پول
تولید ناخالص داخلی سرانه
۱۳۹۳/۰۸/۰۵    ۲۲:۵۳
تولید ناخالص داخلی
صندوق بین المللی پول
تولید ناخالص داخلی
۱۳۹۳/۰۸/۰۵    ۲۲:۳۸
صفحه  از ۲