رتبه بندی معلمان اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید بوده است
وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی معلمان، اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید برای آموزش و پرورش بوده است.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، علی اصغر فانی در نشست با مسئولان تشکل های دانش آموزی، با اشاره به اینکه حقوق معلمان در طرح رتبه بندی به طور میانگین سه میلیون ریال در ماه افزایش یافت، افزود: رتبه بندی اقدام بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید و با پی گیری های وزارتخانه انجام گرفت.
وی اضافه کرد: می توان بررسی کرد که در کدام دوره از مسئولیت وزاری قبلی این چنین افزایش حقوق را در یک مرتبه داشته ایم.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فانی اظهار کرد: موضوع رتبه بندی دو بار در هیات دولت مطرح و هر دو بار تایید نشد، اما با پی گیری وزارتخانه، توجه رئیس جمهوری، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسید و تصویب شد.
فانی با بیان اینکه رتبه بندی و جابجایی 50 هزار نیروی متوسطه دوم در مهر سال 94 اجرایی شد، افزود: پرکردن ساعت موظف معلمان همراه با کسب رتبه بندی دو مولفه بودند که در کنار هم جواب دادند.
وی در ادامه گفت: انتظار داریم تشکل ها، واقعیت ها و کارهای صورت گرفته در این دوره آموزش و پرورش را به خوبی بیان کنند.
فانی با بیان این که امیدواریم توصیه های مشفقانه توام با دلسوزی را عملیاتی کنیم، اظهار کرد: جمع آموزش و پرورش را می شناسند و مطالبات بیان شده توسط دوستان چیزی نیست که طی چهار سال محقق شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گستردگی این وزارتخانه، افزود: کار در آموزش و پرورش بسیار سخت است و اگر مطالبات دوستان به صورت بخشنامه ارسال شود اینگونه نیست که انتظار داشته باشند از فردا کارها اجرایی شود.
وی گفت: سئوال اینجاست که افرادی که قبل از این دوره مدیریتی آموزش و پرورش در این وزارتخانه مسئولیت داشتند از زمان مرحوم دکتر شکوهی تا زمان حاجی بابایی هر کدام چه تعداد کار جدید توانستند انجام دهند؟
فانی با بیان اینکه کارها در آموزش و پرورش متمرکز است و تمرکز در این وزارتخانه بسیار زیاد، افزود: همه وزرای پیشین خواستند تمرکز در این وزارتخانه بزرگ را کاهش دهند اما موفق به این کار نشدند. نظام حکومتی در ایران یک نظام متمرکز است و هر اتفاقی که در 105 هزار مدرسه در ایران بیفتد وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال 93، حدود 750 بخشنامه به استان ها ارسال شد، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته توانستیم این تعداد بخشنامه را در سال 94 به 400 مورد کاهش دهیم. امسال به جای بخشنامه 40 صفحه ای ساماندهی نیروی انسانی، بخشنامه ای در سه الی چهار صفحه به استان ارسال و چند اصل کلی و مهم در آن مطرح و مابقی کارها به استان واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش یک وزارتخانه کاملا متمرکز است،افزود:تعداد دستورالعمل ، بخشنامه و مقررات در آموزش و پرورش بسیار زیاد است و برای هر کار کوچک و بزرگ دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود. هر چقدر تمرکز در یک سازمان زیاد شود، اختیارات، خلاقیت و نوآوری کاهش پیدا می کند.
فانی با اشاره به اینکه توانمندسازی نیروی انسانی لازمه تمرکززدایی است، گفت: اگر بخواهیم تمرکززدایی کنیم باید نیروی انسانی خود را توانمند کنیم و اگر کارها به نیروی انسانی توانمند واگذار نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه انتظارات از وزیر در یک دوره چهار ساله باید منطقی باشد، افزود: اگر کارهای متمرکز در این وزارتخانه بزرگ احصا شود، می توان ظرفیت موجود در یک دوره چهار ساله وزارت آموزش و پرورش و نسبت آن با اقدامات صورت گرفته را مشخص و پیش بینی کرد و سپس اقدامات صورت گرفته را در دوره مشابه گذشته مقایسه کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به شدت با محدودیت اقتصادی و مالی مواجه هستیم، افزود: افزایش حقوق فرهنگیان در شرایطی صورت گرفت که توجهی همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آموزش و پرورش نشده و بودجه وزارت بهداشت از 160 هزار میلیارد ریال به 480 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 3 برابر رشد داشت.
وی با بیان اینکه از صرفه جویی طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، حقوق معلمان را افزایش داده ایم، افزود: افزایش حدود 500 هزار دانش آموز طی سه سال گذشته ، استخدام نکردن نیروی انسانی جدید، بازنشستگی حدود 80 هزار نیرو، کاهش 30 درصدی پرداخت حق التدریس و راه اندازی مدارس بوسیله معلمان موجود از دستاوردهای ساماندهی نیروی انسانی است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در مهر 94، پایه دهم از متوسطه دوم کاسته و متوسطه دوم از چهار پایه به سه پایه تقلیل یافت و یک چهارم نیروی انسانی متوسطه دوم بر اساس اجرای نظام آموزشی 3-3-6 که در آن نقشی نداشتیم 50 هزار معلم این دوره مازاد شدند.
وی اظهار کرد: طی این مدت معلمان پس از امتیازبندی در متوسطه دوم، اول و ابتدایی ساماندهی شدند و با حداقل اعتراض سال تحصیلی 95-94 آغاز شد و اگر دقت لازم در اجرای هر یک از این برنامه ها صورت نمی گرفت، می توانست دولت را با چالش جدی مواجه کند واقعاً بزرگترین خدمت را آموزش و پرورش به دولت کرد.