20 حلقه چاه جدید در بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان حفر می شود
میدان آزادگان، یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران است که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از غرب اهواز و در منطقه دشت آزادگان واقع است؛ این میدان در سال ۱۳۷۶ در محدوده ای به وسعت ۲۰ در ۷۵ کیلومتر کشف شد.
حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان بطور میانگین معادل ۳۳ میلیارد بشکه تخمین زده می شود. 
«محمدرضا تاکایدی» درباره عملیات حفاری در این میدان گفت: حفاری و تکمیل این چاه ها به دنبال این شرکت در مناقصه برگزار شده از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام می گیرد.
وی افزود: حفاری این چاه ها در قالب پروژه به صورت کلید در دست (EPDS) انجام می شود و اجرای پروژه ١٠٠ در صد بر عهده شرکت ملی حفاری ایران است.
تاکایدی با بیان این که مدت اجرای این پروژه ٢٤ ماه تعیین شده است، اظهار کرد: این شرکت اکنون در میدان آزادگان جنوبی در حال تکمیل ٤٠ حلقه چاه نفتی است که پیش بینی می شود تا آبان ماه امسال به اتمام برسد و تحویل کارفرما شود.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: به موازات تکمیل این پروژه با هماهنگی کارفرما و کاربست دکل ها و تجهیزات مستقر در منطقه عملیاتی آزادگان جنوبی، پروژه حفاری ٢٠ حلقه چاه کلید می خورد.
بر اساس اعلام شرکت ملی حفاری ایران، وی پروژه حفاری ٤٠ حلقه چاه در بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان را از شمار پروژه های موفق این شرکت برشمرد که با همکاری و هم افزایی میان شرکت متن به عنوان مجری طرح توسعه میادین غرب کارون، منطبق با برنامه تعریف شده از سوی کارفرما اجرا می شود.
تاکایدی پیشرفت این پروژه را افزون بر 85 درصد عنوان کرد و گفت: اکنون هشت دکل حفاری سنگین شرکت در این موقعیت استقرار و تاکنون حفاری ١٨ حلقه چاه به طور کامل انجام و در اختیار کارفرما قرار گرفته و تکمیل نهایی ١٦ حلقه چاه دیگر در مراحل اجرا، پنج حلقه در دست حفاری و حفر آخرین حلقه چاه در برنامه است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: این شرکت اکنون علاوه بر میدان نفتی آزادگان جنوبی در میدان های نفتی آذر و یاران جنوبی و میدان گازی کیش و فاز ١٤ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، حفاری بیش از ٦٠ حلقه چاه را در دست اجرا دارد.