دولت کارت سوخت را حذف نکند
سید جواد حسینی کیا اظهار کرد: ما معتقدیم وضعیت سوخت را با استفاده از کارت هوشمند سوخت بهتر می توان کنترل کرد به ویژه اینکه با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای اطراف امکان قاچاق سوخت به خارج از کشور نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه بدون استفاده از کارت سوخت نمی توان وضعیت مصرف سوخت در کشور را کنترل کرد افزود: همچنین با توجه به مسائل امنیتی که گاهی اوقات پشت صحنه وجود دارد می توان این مسائل را با کارت سوخت به راحتی کنترل کرد؛‌ضمن اینکه هزینه کارت سوخت و سیستم های مجهز آن به هر حال به کشور تحمیل شده و مردم هم به این شیوه عادت کردند پس چه اصراری به برداشتن آن وجود دارد.

وی افزود: اگر ما در آینده به یک شرایط بحرانی برسیم و بخواهیم مجدداً کارت سوخت را برقرار کنیم باید هزینه زیادی برای آن پرداخت کنیم، لذا بهتر است به همین شیوه باقی بماند.

حسینی کیا با تاکید بر لزوم تعیین سهمیه مشخص برای استفاده از سوخت نیز گفت: ما نباید سرمایه ملی را برای هرکسی که بیشتر از خدمات استفاده می‌کند هزینه کنیم و اگر قرار است سوبسید بدهیم باید از کسانی که بیش از حد تعین شده از سوخت استفاده می کنند هزینه اضافی دریافت کنیم تا حق محرومان در اختیار ثروتمندان قرار نگیرد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در پایان با تاکید بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی در مورد استفاده از سوخت گفت: کار درست این است که مازاد هزینه را از کسانی که مصرف بیشتری دارند، دریافت کنیم.